INTERNET

DEFINISI
·         Merupakan singkatan bagi perkataan ‘inter network’ atau jaringan antarabangsa. Ia merupakan rangkaian bagi rangkaian komputer global (Wide Area Network) @ WAN yang menghubungkan berjuta komputer di dunia yang tersambung menerusi talian telefon, gentian A optik, dan teknologi tanpa wayar seperti 3G, WIMAX, EDGE, dan WIFI.

SEJARAH

 •     Bermula semasa perang dingin. Satu rangkaian dicipta menghubungkan semua komputer tentera Amerika Syarikat.
 •   15 tahun pertama – pelbagai rangkaian dicipta – ARPA net (Advanced Research Project Energy) menghasilkan kaedah pensuisan paket bagi menghubungkan semua jenis computer.
 • 50-an – mula disambungi secara komersil, perkhidmatan internet capaian awam mula diwujudkan dalam bidang penyelidikan saintifik.
KEPENTINGAN
 • Memberi perkhidmatan komunikasi elektronik
 •  Memberikan perkhidmatan aplikasi capaian jauh
 •   Membolehkan pemindahan fail dengan mudah dan cepat
 •   Membolehkan penyebaran maklumat lebih luas dan dinamik
PERKHIDMATAN INTERNET
 •  Mel elektronik
 •  World Wide Web
 • Berita Usenet
 •  Internet Relay Chat
 • Mendapatkan sebarang maklumat
KEBAIKAN
 • Mesej terlalu cepat
 •  Menyokong multimedia@hypermedia
 •  Boleh berkomunikasi secara global
 • Menggunakan capaian komputer jarak jauh
 • Interaktif- membolehkan pengguna berhubung dan berkomunikasi lebih daripada satu hala
KEBURUKAN
 • Kurang kepastian maklumat tepat
 • Banyak perubahan di saat akhir perancangan
 • Kebocoran maklumat/rahsia peribadi
 • Kegiatan jenayah yang boleh mengancam sama ada individu mahupun negara
 •  Penggodaman mudah berlaku
ALAMAT INTERNET

·         Domain iaitu nama khas bagi sekumpulan komputer yang terdapat dalam internet
Kategori
Domain
Syarikat Perniagaan
.com
Kerajaan
.gov
Institusi Pendidikan
.edu
Pembekal Perkhidmatan Internet
.net

PERKHIDMATAN DALAM TALIAN
 •  Membaca berita
 •  Hantar emel
 • Berkenalan
 • Hiburan
 • Jual beli barang
 • Perisian percuma
 • Mencari pekerjaan
 • Permainan video
 • Kursus secara on line
 • Kajian dan penyelidikan
INTERNET DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Perlu diberi tumpuan oleh guru Pendidikan kerana penggunaannya mampu menarik minat pelajar terhadap Pendidikan Islam. Dapat mendorong pelajar untuk memahami konsep akidah dan syariat Islam yang sebenar dengan kesepaduan antara IT dan kurikulum Pendidikan Islam.

KESIMPULAN

        Internet mempunyai banyak kebaikan dan keburukan. Para pengguna perlu memahami kegunaan internet dan memastikan ia digunakan untuk kebaikan sahaja. Kawalan dan pengawasan ibu bapa serta guru adalah penting agar generasi muda memanfaatkan internet demi melahirkan masyarakat berilmu di negara ini.

No Response to "INTERNET"

Post a Comment

 

Copyright © 2009 Itmi'nan. All rights reserved.
Converted To Blogger Template by Blogspot Templates Theme By- WooThemes